Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do wydzierżawienia.2023-11-16  

Wójt Gminy Siedlec na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2023 poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej mienie Gminy Siedlec przeznaczonej do wydzierżawienia.