Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej2023-11-17  
<p>Informujemy, iż w dniu 14.11.2023 r. odbyła się narada koordynacyjna dotycząca realizacji zadania pn. &bdquo;Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ściek&oacute;w PGK Wolsztyn&rdquo; w formule &bdquo;zaprojektuj i wybuduj&rdquo; oraz zadania pn. &bdquo;Modernizacja sali sportowej w Siedlcu&rdquo;. Wykonawcą obydwu zadań jest Pan Michał Lehmann prowadzący działalność gospodarczą pn. M.L. Michał Lehmann z siedzibą w Siedlcu. Przypominamy, iż na powyższe przedsięwzięcia gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.750.000,00 zł i 1.960.000,00 zł. Na spotkaniu om&oacute;wiono zaawansowanie projektu budowalnego dla pierwszego zadania tj. między innymi procedowanie wniosku o wydania decyzji środowiskowej oraz uzgodniono harmonogram prac przy sali sportowej w Siedlcu, kt&oacute;rej realizację Wykonawca rozpocznie w miesiącu styczeń 2024 r. Termin zakończenia obydwu zadań to grudzień 2024 r. O postępach prac będziemy Państwa informować na bieżąco.</p>