Przypominamy o obowiązku zgłaszania źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).2024-01-03  
<p>Przypominamy, iż zgodnie z art. 27g Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remont&oacute;w oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynk&oacute;w (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496) właściciele lub zarządcy budynku lub lokalu w przypadku wymiany lub montażu nowego źr&oacute;dła ciepła lub spalania paliw mają obowiązek złożyć nową deklarację CEEB w terminie 14 dni od dnia, w kt&oacute;rym zaistniała zmiana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>R&oacute;wnież właściciele nowo powstających budynk&oacute;w zobowiązani są do dokonania zgłoszenia w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źr&oacute;dła ciepła lub spalania paliw. Za termin uruchomienia tych instalacji uznaje się dzień skutecznego złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie</p> <p>&nbsp;</p> <p>Deklarację składa się na urzędowym formularzu (do pobrania w Urzędzie Gminy Siedlec bądź ze strony zone.gunb.gov.pl). Zgłoszenie źr&oacute;dła ciepła można zrobić na dwa sposoby:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;elektronicznie - czyli przez Internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB na stronie zone.gunb.gov.pl (trzeba mieć jednak do tego profil zaufany);<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;na papierze - wysyłając deklarację pocztą albo składając osobiście w Urzędzie Gminy Siedlec. Deklaracje, kt&oacute;re zostały złożone w formie papierowej, zostaną wprowadzone do systemu przez urzędnik&oacute;w w terminie 30 dni od ich otrzymania.</p> <p>&nbsp;</p>