Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej2024-01-31  
<p>W&oacute;jt Gminy Siedlec informuje, że od 1 lutego można składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.<br /> Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Siedlec (biuro nr 19)&nbsp; od 1 lutego do 29 lutego 2024 roku - obowiązuje NOWY WZ&Oacute;R WNIOSKU!<br /> <strong>Do wniosku należy dołączyć:</strong><br /> 1. faktury VAT stanowiące dow&oacute;d zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku;<br /> 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub ryboł&oacute;wstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub ryboł&oacute;wstwie;<br /> 3. oświadczenie dotyczące formy prawnej podmiotu;<br /> 4. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w kt&oacute;rym został złożony wniosek o zwrot podatku.</p> <p>Limit zwrotu wydatk&oacute;w poniesionych na zakup paliwa rolniczego w roku 2024 wynosi&nbsp; &nbsp;<br /> 160,60 zł x ilość hektar&oacute;w użytk&oacute;w rolnych<br /> oraz<br /> 58,40 zł&nbsp; x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, k&oacute;z i koni<br /> i<br /> 5,84 zł x średnia roczna liczba świń</p> <p>Dotacje będą wypłacane w terminie od 1 kwietnia 2024r. do 30 kwietnia 2024r. na rachunek bankowy podany we wniosku.</p> <p>Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 384 85 21 wew.16</p> <p>&nbsp;</p>