Remont dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024-02-12  

Miło nam poinformować, iż w dniu 08 luty 2024 r. zostały podpisane umowy z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadań pn. „Remont drogi gminnej 565522P  w m. Grójec Mały i Chobienice” oraz „Remont drogi gminnej 565524P w m. Karna”. W imieniu Gminy Siedlec umowę podpisali: Wójt Gminy Siedlec – Jacek Kolesiński oraz Skarbnik Gminy – Krystyna Lewandowska. Podpisanie umów to rezultat otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024. Otrzymane środki pozwolą na całościowy remont dróg gminnych co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawy jakość życia mieszkańców wszystkich miejscowości.

 

W ramach w/w zadań zostaną wykonane następujące prace:
- „Remont drogi gminnej 565522P  w m. Grójec Mały i Chobienice” - zostanie wykonany remont nawierzchni drogi gminnej o długości 1,357 km, łączącej miejscowości Grójec Mały i Chobienice.  Kwota dofinansowania z RFRD wynosi 354.853,57 zł.


- „Remont drogi gminnej 565524P w m. Karna” –zostanie wykonany remont nawierzchni drogi gminnej o długości 1,173 km. Kwota dofinansowania z RFRD wynosi 367.278,78 zł.


W związku z realizacją w/w inwestycji w najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie o zamówienie publiczne.