NOWY WÓZ STRAŻACKI W OSP TUCHORZA2024-03-11  
<p>8 marca w&oacute;jt Jacek Kolesiński wziął udział w uroczystym przyjęciu nowego wozu strażackiego w OSP Tuchorza. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci mieszkańc&oacute;w Tuchorzy oraz wszystkich mieszkańc&oacute;w Gminy Siedlec. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchorzy wzbogaciła się o fabrycznie nowy w&oacute;z strażacki ratowniczo &ndash; gaśniczy marki Renault. Poświęcenia pojazdu dokonał proboszcz z Tuchorzy ks. Przemysław Kujawa. Strażackim zwyczajem w&oacute;z został ochrzczony r&oacute;wnież szampanem przez opiekuna GBA . Zaznaczyć trzeba, że to pierwszy nowy w&oacute;z strażacki w historii pożarnictwa na terenie Tuchorzy.</p> <p>W wydarzeniu udział wzięli r&oacute;wnież m.in. Poseł na Sejm RP Marcin Porzucek, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojew&oacute;dzkiego PSP st. bryg. Tomasz Grelak, p.o. Komendanta Powiatowego PSP kpt. mgr Damian Glapiak, mł. bryg. w st. spocz. Przemysław Ruskowiak, Starosta Wolsztyński Jacek Skrobisz, Przewodniczący Rady Gminy Siedlec Andrzej Kaźmierczak, Zastępca W&oacute;jta Gminy Siedlec Agnieszka Kasperczak.</p> <p>Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Waldemar Prządka w imieniu OSP Tuchorza podziękował w&oacute;jtowi Jackiemu Kolesińskiemu za wsparcie w realizacji wsp&oacute;lnego celu. Włodarz gminy w swoim przem&oacute;wieniu wyraził wdzięczność i uznanie dla wszystkich druh&oacute;w, kt&oacute;rzy są zawsze gotowi do niesienia pomocy.</p> <p>Średni samoch&oacute;d ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Tuchorza kosztował 1 179 939,00 zł i został sfinansowany z następujących źr&oacute;deł:</p> <p>- Środki samorządowe z budżetu Gminy Siedlec - 638 695,00 zł</p> <p>- Środki finansowe NFOŚiGW / WFOŚiGW - 516 244, 00 zł</p> <p>- Dotacja budżetowa KSRG - 25 000,00 zł<br /> &nbsp;<br /> Nowy w&oacute;z to nie tylko radość, ale i zwiększone bezpieczeństwo wszystkich mieszkańc&oacute;w.</p>