Granty PPGR - przypomnienie o oświadczeniach2024-03-25  

logotypy

Szanowni Państwo
 
Wszystkim osobom, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” przypominamy o konieczności złożenia Oświadczeń w ramach monitoringu projektu (Załącznik nr 2).

Zgodnie z zawartą Umową darowizny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia  dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Gminą Siedlec, a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub pełnoletnim uczniem każdy obdarowany zobowiązany jest do złożenia oświadczeń o użytkowaniu urządzeń przez okres dwóch lat od terminu rozliczenia przez Gminę projektu.
Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Siedlec do 30 czerwca 2024r. Wzór Oświadczenia otrzymali Państwo wraz z dokumentacją przekazania sprzętu.

Istnieje także możliwość przesłania oświadczenia podpisanego podpisem kwalifikowanym poprzez platformę ePUAP na skrzynkę ePUAP Urzędu Gminy Siedlec: /siedlecug/SkrytkaESP
 
W razie pytań prosimy o kontakt: 68 384 85 78
 

Ponadto Oświadczenie do pobrania w załączniku.