Przebudowa drogi w Wąchabnie2024-04-17  

Trwają prace przy przebudowie drogi gminnej w Wąchabnie w kierunku jeziora. Postępy przedstawiamy na zdjęciach.  
Wykonawcą robót jest firma AB.Rental Arkadiusz Błażejczak z/s. w Wolsztynie, ul. Przemysłowa 7A, 64-200 Wolsztyn.
Wartość inwestycji wynosi 668.225,04 zł a termin wykonania to 28.04.2024 r.
Zadanie finansowane jest z budżetu Gminy Siedlec.