Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn2024-04-24  

Przypominamy, iż trwają prace dotyczące zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn” w formule „zaprojektuj   i wybuduj”. Jest to I etap inwestycji, który obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę nowej tłoczni i zbiornika retencyjnego. Miło nam poinformować, iż w dniu 23.04.2024 r. została wydana przez Wójta Gminy Siedlec decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla wymienionej inwestycji.
Przypominamy, iż na powyższe przedsięwzięcie gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.750.000,00 zł.