I Sesja Rady Gminy Siedlec - porządek obrad2024-04-29  

Uprzejmie informuję, że zgodnie z postanowieniem Nr 700/2024 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 18 kwietnia 2024 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowa wybranej Rady Gminy Siedlec kadencji 2024 – 2029 w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. na dzień 7 maja 2024 r. na godz.12.00 zwołuje się pierwszą sesję Rady Gminy Siedlec   z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Gminy Siedlec.
3.    Złożenie ślubowania przez radnych.
4.    Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
5.    Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Siedlec zgodnie z obowiązującym regulaminem głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
7.    Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Siedlec prowadzenia sesji od Radnego Seniora (najstarszego wiekiem radnego obecnego na sali).
8.    Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec zgodnie z obowiązującym regulaminem głosowania  w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
10.    Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Siedlec.
11.    Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta.
12.    Wolne głosy i wnioski.
13.    Zakończenie

 Obrady odbędą się w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu.