Podpisanie umów na Remont dróg gminnych2024-05-06  

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym, tj. 06.05.2024 r. w Urzędzie Gminy w Siedlcu Zastępca Wójta Gminy Siedlec – Pani Agnieszka Kasperczak i Skarbnik Gminy – Pani Krystyna Lewandowska w imieniu Gminy Siedlec podpisali umowy na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej 565524P w m. Karna oraz remont drogi gminnej 565522P w m. Grójec Mały i Chobienice”.

Powyższe zadanie zostało podzielone na dwie części:
Część I – Remont drogi gminnej 565524P w m. Karna
Część II – Remont drogi gminnej 565522P w m. Grójec Mały i Chobienice

Wykonawcą dla części I i części II jest firma Całus sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Borui Nowej 47B, w imieniu której umowy podpisał Pan Piotr Całus.
W ramach w/w zadań w części I  zostanie wykonany remont nawierzchni drogi gminnej o długości 1,173 km w miejscowości Karna. Termin realizacji zadania wynosi 5 miesięcy od podpisania umowy. Wartość inwestycji to 503.958,40 zł. Inwestycja sfinansowana zostanie z budżetu Gminy Siedlec oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Natomiast w części II zostanie wykonany remont nawierzchni drogi gminnej o długości 1,357 km, łączącej miejscowości Grójec Mały i Chobienice. Termin realizacji wynosi 5 miesięcy od podpisania umowy. Wartość zadania to 476.087,18 zł. Powyższa inwestycja również sfinansowana zostanie z budżetu Gminy Siedlec oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Po podpisaniu obu umów na wykonanie powyższych inwestycji, w obecności Inspektora Nadzoru Pana Marka Smolarka, nastąpiło również przekazanie placów budowy.