II sesja Rady Gminy Siedlec - porządek obrad2024-05-13  

W dniu 21 maja 2024 r. o godz. 14-tej w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu odbędzie się II sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2024 – 2029.

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów:
a.    z LXV sesji Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2024,
b.    z I sesji Rady Gminy Siedlec kadencji 2024 -2029.
4.     Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja z prac międzysesyjnych Wójta Gminy Siedlec.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a.    ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siedlec,
b.    powołania składów osobowych i ustalenia zakresu działań stałych Komisji Rady Gminy Siedlec,
c.    powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
d.    powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
e.     upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Gminy Siedlec,
f.    powołania przedstawicieli Gminy Siedlec w skład Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra".
7.    Wolne głosy i wnioski.
8.    ZAKOŃCZENIE