BUDOWA CHODNIKA W TUCHORZY2024-05-14  

Przypominamy o trwających  pracach  dotyczących opracowania dokumentacji projektowych dla budowy chodnika na ul. Prostej w miejscowości Tuchorza.


Wykonawcą projektu, wybranym w drodze postępowania o zamówienie publiczne jest firma KSM Projekt Kamila Szczepkowska-Maj – z siedzibą w Poznaniu.


Informujemy , iż w dniu 14 maja 2024 r. odbyła się  narada koordynacyjna, na której omówiono przedstawioną przy projektanta wstępną koncepcję budowy chodnika.
O kolejnych postępach prac będziemy informować na bieżąco.