Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Dowozy dzieci szkolnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie2024-05-22  

Informujemy, iż na Platformie e -Zamówienia prowadzone jest postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „Dowozy dzieci szkolnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie” w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podst. art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
Bezpośredni link do postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c0e8936a-1773-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5