Dzisiaj jest 02-10-2023
szukaj
szukaj
ug104_(1617267822).jpg3_(1592247731).jpg2_(1592247729).jpgslide-11573813476_(1591637291).jpg

Przypominamy o dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2023 r.

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o uzyskanie dofinansowania w roku bieżącym składa się do 31 marca.

Do wniosku należy dołączyć:
•    zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na posadowienie, zainstalowanie oraz użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków,
•    mapę informacyjną z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków,
•    w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3/d kopię pozwolenia na budowę lub w przypadku oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3/d kopii zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych,
•    kopię pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez właściwy organ na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 5,0 m3 na dobę,
•    tytuł prawny do nieruchomości.

Wnioski o uzyskanie dofinansowania podlegać będą weryfikacji w zakresie spełnienia wymagań określonych w Regulaminie.

Na etapie rozpatrywania wniosku, pracownik upoważniony przez Wójta Gminy Siedlec może skontrolować teren, na którym ma być realizowana dofinansowywana inwestycja.

W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych załączników, Wójt Gminy Siedlec wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Urzędu Gminy Siedlec i realizowane do czasu wyczerpania środków. W przypadku większej liczby wniosków zostaną one zweryfikowane pod względem formalnym i zakwalifikowane do dofinansowania w kolejnym roku budżetowym.

Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed rozpoczęciem budowy oczyszczalni i stanowi refundację kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z budową. Uprawniony może uzyskać dofinansowanie wynoszące 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych budowy oczyszczalni, lecz nie więcej niż 4.000 zł brutto (cztery tysiące złotych).

pliki do pobrania:
- Wniosek
- Upoważnienie
Urząd Gminy Siedlec

herb ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

tel. 68 384 85 21
68 384 85 95
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
Strona główna
Kontakt
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Herb Siedlec
 liczba odwiedzin: 2537779      online: 1
© 2020 MBEST