Dzisiaj jest 19-06-2024
szukaj
szukaj
01kopia_(1713941246).jpg05kopia_(1713941323).jpg03kopia_(1713941318).jpg04kopia_(1713941321).jpg02kopia_(1713941254).jpg
Czyste Powietrze

W ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny.

uwaga2_(1718605977).jpg

Przypominamy, iż w tutejszym Urzędzie Gminy funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

Punkt konsultacyjny - przerwa wakacyjna

informacja o punkcie

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Celem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program realizowany będzie w latach 2018 -2029 przy czym:
•    Zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027r. (podpisywanie umów z Beneficjentami),
•    Środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej do 30.09.2029 r.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do:
•    podstawowego poziomu dofinansowania (część I Programu),
•    podwyższonego poziomu dofinansowania (część II Programu)
•    najwyższego poziomu dofinansowania (część III Programu).

Formy dofinansowania
•    dotacja (dotyczy części I, II i III Programu),
•    dotacja z prefinansowaniem (dotyczy części II i III Programu – wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania),
•    dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (dotyczy części I i II Programu).

WAŻNE!

Rozpoczęcie przedsięwzięcia
•    nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Okres realizacji
•    dla dotacji w ramach części I i części II Programu: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
•    dla dotacji w ramach części III Programu: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
•    dla dotacji z prefinansowaniem: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
•    dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

    https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/informacje-o-programie/aktualny-nabor-dla-dotacji/

    https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/zawnioskuj/

    https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/zrealizuj/


Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•    właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą (nie więcej niż dwa lokale mieszkalne w budynku),
•    osoby, których dochody nie przekraczają:
a)    135 000,00 zł rocznie (ostatni PIT) – poziom podstawowy programu,
b)    1 894,00 zł miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym – poziom podwyższony
c)    2 651,00 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym – poziom podwyższony
d)    1 090,00 zł miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym – poziom najwyższy
e)    1 526,00 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym – poziom najwyższy

W przypadku o ubieganie się o dofinansowanie na poziom podwyższony lub najwyższy niezbędne jest pobranie zaświadczenia o dochodach z Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Osiedlowa 2, 64-212 Siedlec.

UWAGA! Zaświadczenie nie może być wydane wcześniej niż na 3 miesiące od daty złożenia wniosku.
Mieszkańcy gminy, którzy chcą skorzystać z dofinansowania w ramach programu mogą uzyskać informację w Punkcie Konsultacyjnym (przy Biurze Obsługi Interesanta) po uprzednim umówieniu się telefonicznym – tel. 68 384 85 21 wew. 35.

Pomoc przy wypełnieniu wniosku możliwa będzie jedynie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny.
•    Wypełniony wniosek zostanie na miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu zostanie zarejestrowany w Urzędzie Gminy Siedlec, a następnie jest on przekazywany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu w celu oceny merytorycznej.
•    WFOŚiGW w Poznaniu dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.
•    Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas bezpośrednio do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:
•    Nr działki,
•    Nr księgi wieczystej,
•    Rok wystąpienia o pozwolenie na budowę (zgłoszenie budowy),
•    Data rozpoczęcia przedsięwzięcia (1 faktura jeżeli przedsięwzięcie zostało rozpoczęte),
•    Dochody PIT lub zaświadczenie o dochodach wystawione z Ośrodka Pomocy Społecznej,
•    PESEL beneficjenta i współmałżonka / współwłaściciela

pliki do pobrania:
- Broszura informacyjna
- Ulotka informacyjna

Urząd Gminy Siedlec

herb ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

tel. 68 384 85 21
68 384 85 95
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
Strona główna
Kontakt
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Herb Siedlec
 liczba odwiedzin: 3184065      online: 1
© 2020 MBEST