Dzisiaj jest 14-05-2021
szukaj
szukaj
3_(1592247731).jpg2_(1592247729).jpgug104_(1617267822).jpgslide-11573813476_(1591637291).jpg
GKRPA W SIEDLCU
procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

Procedura

Aby zobowiązać daną osobę do leczenia odwykowego, muszą wystąpić jednocześnie przynajmniej dwie wskazane w ustawie przesłanki: zależenie od alkoholu (ostatecznie potwierdzają to biegli) i przynajmniej jedna z przesłanek o tzw. charakterze społecznym.

Przesłanki wskazane w ustawie:
Rozkład życia rodzinnego - jest rozumiany w kontekście orzeczenia Sądu Najwyższego (sygn. akt V CSK 241/07) jako „sytuacja, w której więzi łączące normalnie funkcjonującą rodzinę ulegają rozluźnieniu w stopniu utrudniającym jej spełnianie podstawowych funkcji”. Natomiast jeśli w chwili postępowania wobec osoby uzależnionej rozkład życia rodzinnego już nastąpił, np. małżonkowie wzięli rozwód, to nie można uznać, że przesłanka „rozkład życia rodzinnego” występuje.

Demoralizacja małoletnich - pojęcie może być rozumiane jako każde spowodowane nadużywaniem alkoholu „oddziaływanie na strefę psychiki, które powoduje negatywne odniesienie do wzorów postępowania i ideałów osobowych uważanych za właściwe w społeczeństwie”. Dlatego jeśli zauważysz, że picie i sposób zachowania się osoby uzależnionej ma negatywny wpływ na dzieci, to przedstaw to w zgłoszeniu do gminnej komisji. Natomiast jeśli osoba zobowiązana zachęca małoletnich do spożywania alkoholu, to takie zachowanie jest przestępstwem określonym w art. 208 Kodeksu karnego.

Uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym– przesłankę należy rozumieć w kontekście Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który w art.27 stanowi, że „oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swoich sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym”. Oznacza to, że jeśli osoba uzależniona w związku ze swoim piciem nie łoży na utrzymanie rodziny (np. pieniądze wydaje na alkohol albo przez swoje picie nie może podjąć i utrzymać pracy i w związku z tym nie dokłada się do domowego budżetu, nie płaci rachunków domowych – czynsz, gaz, prąd).

Systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego - Za zakłócenie porządku publicznego orzecznictwo uznaje wywołanie stanu, który w danym miejscu, czasie i okolicznościach, zgodnie z przyjętymi zwyczajami i obowiązującymi przepisami, uważa się za nienormalny i który, w obiektywnym odbiorze, odczuwany jest jako utrudnienie lub uniemożliwienie powszechnie akceptowanego sposobu zachowania się w miejscach dostępnych dla bliżej nieokreślonej liczby osób.

Samo stwierdzenie uzależnienia od alkoholu nie stanowi podstawy do skierowania sprawy ani do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ani potem do sądu, ponieważ ta procedura nie jest uruchamiana z powodu tego, że człowiek jest uzależniony, ale ze względu na szkody, jakie w związku ze swoim piciem wyrządza innym.

Procedura postępowania w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych:
1.    Wszczęcie procedury (do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpływa wniosek o rozpoczęcie czynności zamierzających do nałożenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego)
2.    Rozmowa z osobą zaproszoną (GKRPA zaprasza osobę na rozmowę motywacyjno-informacyjną, która odbywa się w Punkcie Konsultacyjnym w obecności 2 członków komisji)
- Jeśli osoba zaproszona widzi u siebie problem i chce podjąć leczenie w zakładzie leczenia bądź w Poradni Zdrowia Psychicznego, GKRPA w Siedlcu pomaga osobie chętnej w zarezerwowaniu miejsca. Następnym krokiem jest rozpoczęcie leczenia i zawieszenie sprawy przez GKRPA
3.    Skierowanie na badanie przez biegłych i włączeni opinii biegłych psychologa i psychiatrę w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania właściwego zakładu leczniczego.
4.    Wniosek do Sądu Rejonowego o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osoby co do której prowadzone jest postępowanie. (jeśli osoba zobowiązana, mimo stwierdzenia u niej przez biegłych uzależnienia, nie wyraża zgody na dobrowolne leczenie lub jeśli do badania nie doszło, ale z materiału dowodowego mamy uzasadnienie dla przynajmniej jednej z czterech przesłanek społecznych wskazanych w ustawie).
5.    Rozprawa sądowa i postanowienie sądu.

Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
odbywają się w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca od godz. 14:30
Urząd Gminy w Siedlcu ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec
pokój nr 12, tel.68/ 3848521 wew.23

Źródło:     Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego – przewodnik dla rodzin

https://adwokat-sobolewski.pl/zaklocanie-spokoju/

Urząd Gminy Siedlec

herb ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

tel. 68 384 85 21
68 384 85 95
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl


Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
Strona główna
Kontakt
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Herb Siedlec
 liczba odwiedzin: 584584      online: 1
© 2020 MBEST