Dzisiaj jest 23-06-2024
szukaj
szukaj
02kopia_(1713941254).jpg03kopia_(1713941318).jpg05kopia_(1713941323).jpg04kopia_(1713941321).jpg01kopia_(1713941246).jpg
URZĄD
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy Siedlec

Urząd Gminy Siedlec, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zapewnia  dostępność swojego serwisu internetowego.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

1.    wersja kontrastowa,
2.    możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
3.    skróty klawiszowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Urząd Gminy Siedlec
ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec
Tel. 68 3848521
e-mail: ug@siedlec.pl
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej bądź z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt.
Osoba odpowiedzialna za dostępność cyfrową – Marcin Czubkowski  admin@siedlec.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 3848521 w. 35
Osoba odpowiedzialna za dostępność architektoniczną  - Eliza Filipowska – Vasylyev e.filipowska@siedlec.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 3848521 w.14

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17 64-212 Siedlec
Do budynku prowadzą dwa wejścia:
- pierwsze – główne od ul. Zbąszyńskiej 17
- drugie od strony wejścia budynku GOK
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Biuro Obsługi Interesanta   znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
Przed głównym wejściem do budynku wyznaczono 2 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
 Budynek jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przy głównym wejściu znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się informujemy iż osoby doświadczające trwałego lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do korzystania z usług pozwalających komunikowanie się.
Kontakt z urzędem Gminy Siedlec możliwy jest w szczególności:
1.    Korzystając z poczty elektronicznej : email ug@siedlec.pl
2.    Przesyłanie faksem na numer: 68 3848473
3.    Korespondencję pisemną na adres: Urząd Gminy Siedlec ul. Zbąszyńska 17 64-212 Siedlec .
Zapewniona jest możliwość komunikowania się w języku migowym za pośrednictwem pracownika Urzędu Gminy Siedlec.
Zapewnienie na stronie internetowej informacji w tekście łatwym do czytania oraz dostosowanym dla osób słabowidzących.
W budynku urzędu nie ma pętli indukcyjnych ani windy.

pliki do pobrania:
- Raport dostępności

Urząd Gminy Siedlec

herb ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

tel. 68 384 85 21
68 384 85 95
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
Strona główna
Kontakt
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Herb Siedlec
 liczba odwiedzin: 3194454      online: 1
© 2020 MBEST