Dzisiaj jest 23-06-2024
szukaj
szukaj
04kopia_(1713941321).jpg02kopia_(1713941254).jpg05kopia_(1713941323).jpg01kopia_(1713941246).jpg03kopia_(1713941318).jpg

Kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wójt Gminy Siedlec informuje, że od czerwca 2023 r. odbędą się kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.
Na podstawie art. 6 wyżej wymienionej ustawy podczas kontroli sprawdzane będzie posiadanie umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z przedsiębiorcą, który ma zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Siedlec, a także częstotliwość ich opróżniania – na podstawie rachunków lub faktur.
Przypominamy, że każdy mieszkaniec posiadający bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązany jest zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy Siedlec. Jest to ustawowy obowiązek.
Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela. W tym celu należy wypełnić zgłoszenie.
Druk zgłoszenia (do pobrania poniżej) należy wypełnić, podpisać, a następnie dostarczyć do urzędu. Można go:
•    przynieść osobiście do Urzędu Gminy,
•    przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Siedlec (ul. Zbąszyńska 17, 64-212  Siedlec);
•    przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@siedlec.pl;

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to zrobić jak najszybciej.
Pozbywanie się nieczystości ciekłych na własną rękę jest niezgodne z przepisami i podlega wysokim karom finansowym.
Celem kontroli jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

 

Urząd Gminy Siedlec

herb ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

tel. 68 384 85 21
68 384 85 95
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
Strona główna
Kontakt
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Herb Siedlec
 liczba odwiedzin: 3194548      online: 1
© 2020 MBEST