Dzisiaj jest 07-12-2023
szukaj
szukaj
ug104_(1617267822).jpg2_(1592247729).jpgslide-11573813476_(1591637291).jpg3_(1592247731).jpg

XLIX Sesja Rady Gminy Siedlec - Porządek obrad

W dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 15-tej w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu odbędzie się XLIX  sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2023.
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy Siedlec.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja z prac międzysesyjnych:
a.    Wójta Gminy Siedlec,
b.    Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy ,
c.    Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian  uchwały budżetowej na 2022 rok,
b. przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Siedlec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,
d. zmiany uchwały Nr XLVI/239/2018  Rady Gminy Siedlec z dnia  27 marca     2018 r.  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
e. przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023– 2027,
f. określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu dla potrzeb obliczania wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
7.    Wolne głosy i wnioski.
8.    ZAKOŃCZENIE

 

Urząd Gminy Siedlec

herb ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

tel. 68 384 85 21
68 384 85 95
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
Strona główna
Kontakt
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Herb Siedlec
 liczba odwiedzin: 2719273      online: 1
© 2020 MBEST