Dzisiaj jest 24-06-2021
szukaj
szukaj
2_(1592247729).jpg3_(1592247731).jpgslide-11573813476_(1591637291).jpgug104_(1617267822).jpg

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO!!!!

Informujemy, że wnioski na świadczenie wychowawcze ( 500 + ) na nowy okres zasiłkowy  trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. można składać:
- od 1 lutego 2021 r. przez Internet (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny):
    • za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
    • za pomocą Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
    • za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP:  https://pz.gov.pl/pz/ind
- od 1 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście w gminie wrzucając kompletny wypełniony wniosek do ustawionej w holu Urzędu skrzynki podawczej.
Decyzje administracyjne w sprawie przyznania 500+ nie są wydawane. Informację o przyznaniu 500+ będzie można otrzymać na wskazany we wniosku adres poczty e-mail
Jeśli członek rodziny lub niebędący członkiem rodziny drugi rodzic dziecka przebywa poza granicami Polski w kraju objętym koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego (są to przede wszystkim kraje Unii Europejskiej), złożony w tut. Ośrodku wniosek zostanie przekazany do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. WUW jest instytucją, która ustala, czy przepisy o koordynacji mają zastosowanie w danej sprawie, a jeśli tak – jaka instytucja będzie przyznawać prawo do świadczenia.
Niepoinformowanie Ośrodka o przebywaniu członka rodziny poza granicami Polski może skutkować nienależnym pobraniem świadczenia.

Należy pamiętać aby niezwłocznie zgłaszać do organu wypłacającego świadczenie 500+:
    • zmianę miejsca zamieszkania,
    • zmianę osoby, z którą dziecko zamieszkuje i na której utrzymaniu pozostaje,
    • sądowe orzeczenie o ustanowieniu opieki naprzemiennej,
    • wyjazd członka rodziny lub drugiego rodzica dziecka, niebędącego członkiem rodziny,  poza granice Polski,
    • umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe nieodpłatne utrzymanie,

Urząd Gminy Siedlec

herb ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

tel. 68 384 85 21
68 384 85 95
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
Strona główna
Kontakt
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Herb Siedlec
 liczba odwiedzin: 656941      online: 1
© 2020 MBEST