Dzisiaj jest 17-06-2024
szukaj
szukaj
03kopia_(1713941318).jpg04kopia_(1713941321).jpg02kopia_(1713941254).jpg05kopia_(1713941323).jpg01kopia_(1713941246).jpg

Informacje na temat folii rolniczej oraz azbestu

Związek Międzygminny „Obra” w ramach swojej działalności statutowej wspiera, przy współudziale środków zewnętrznych usuwanie wyrobów zawierających azbest (wza) oraz foli rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag, pochodzących z prowadzonej działalności rolniczej. Środki na wspieranie usuwania takich odpadów posiada NFOŚiGW i przyznaje je tym beneficjentom, którzy na ogłoszone konkursy złożyli wnioski, spełniające warunki określone w regulaminie przyznawania pomocy. W latach 2021/22 NFOŚiGW, poprzez fundusze wojewódzkie wspiera usuwanie wza. Niestety warunki te, w oparciu o które można aplikować o środki na usuwanie wza są bardzo niekorzystne zarówno dla Związku jak i większości gmin, w stosunku do wielkości pomocy udzielanej w latach poprzednich. Związek zwrócił się do Zarządu NFOŚiGW z pisemną prośbą o dokonanie takich korekt w przyjętym regulaminie, by pomoc finansowa w postaci dotacji była zdecydowanie wyższa, co pozwoliłoby w efekcie końcowym pozbyć się wza do końca 2032 r. Czekamy na odpowiedź na nasze propozycje. Do tego czasu Związek nie składa wniosku o pomoc finansową oraz nie przyjmuje wniosków od właścicieli nieruchomości na usuwanie wza.
Natomiast jeśli chodzi o folię rolniczą, siatkę, sznurki i big bagi, to wbrew wcześniejszym zapowiedziom program pomocy będzie kontynuowany w latach 2021/2022 na identycznych zasadach jak to miało miejsce w latach 2019/2020. Oznacza to, że  osoby prowadzące działalność rolniczą, w wyniku której powstają folie, siatki, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i big bagi, mogą – o ile są zainteresowane wsparciem – złożyć w Związku Międzygminnym „Obra” stosowny wniosek i zapoznać się z warunkami pomocy. Bardzo ważną informacją będzie wiedza lub prognoza o ilości w kg posiadanych odpadów. Fizyczne usunięcie tych odpadów będzie miało miejsce wiosną 2022 r., oczywiście po pozytywnej ocenie wniosku o pomoc, złożonego przez Związek oraz po rozstrzygnięciu procedur przetargowych. Zwracamy się zatem do wszystkich zainteresowanych z  prośbą o kontakt ze Związkiem (drogą telefoniczną, mailową lub osobiście) w celu zapoznania się z programem usuwania takich odpadów i ewentualnym zgłoszeniem akcesu do udziału - termin zgłoszenia mija w dniu 10 września br..
Kontakt: e-mail: zmobra@wolsztyn.pl, tel. 68 347 42 70 wew. 23, kom. + 48 539 958 307.

 

Urząd Gminy Siedlec

herb ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

tel. 68 384 85 21
68 384 85 95
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
Strona główna
Kontakt
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Herb Siedlec
 liczba odwiedzin: 3179118      online: 1
© 2020 MBEST