Dzisiaj jest 22-04-2024
szukaj
szukaj
slide-11573813476_(1591637291).jpg3_(1592247731).jpgug104_(1617267822).jpg2_(1592247729).jpg

LVII sesja Rady Gminy Siedlec

W dniu 29 sierpnia 2023 r. o godz.15-tej odbędzie LVII  sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2023 w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu  .
1.    Otwarcie sesji .
2.    Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego Gminy Siedlec.
3.    Złożenie ślubowania przez radnego.
4.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
5.    Przedstawienie porządku obrad.
6.    Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Gminy Siedlec.
7.     Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Informacja z prac międzysesyjnych:
a.    Wójta Gminy Siedlec,
b.    Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
c.    Przewodniczącego i  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
9.    Ocena stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Siedlec  za 2022 rok:
a. sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie,
b. sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie,
c. sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a.  zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok,
b.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2023 –2027,
c.  zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych,
d.  ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Siedlec,
e. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie,
f. wyrażenia zgody na objęcie udziałów w Zakładzie Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
g.    trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,
h.    zasięgnięcia informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji o kandydatach na ławników,
i. nadania nazw ulic w miejscowości Siedlec, Gmina Siedlec.
11.  Wolne głosy i wnioski.
12.  Zakończenie.

 

Urząd Gminy Siedlec

herb ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

tel. 68 384 85 21
68 384 85 95
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
Strona główna
Kontakt
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Herb Siedlec
 liczba odwiedzin: 3024833      online: 1
© 2020 MBEST