Dzisiaj jest 23-07-2024
szukaj
szukaj
01kopia_(1713941246).jpg04kopia_(1713941321).jpg05kopia_(1713941323).jpg02kopia_(1713941254).jpg03kopia_(1713941318).jpg

Przypominamy o obowiązku zgłaszania źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Przypominamy o obowiązku zgłaszania źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).


Przypominamy, iż zgodnie z art. 27g Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496) właściciele lub zarządcy budynku lub lokalu w przypadku wymiany lub montażu nowego źródła ciepła lub źródłach spalania paliw mają obowiązek złożyć nową deklarację CEEB w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

Również właściciele nowo powstających budynków zobowiązani są do dokonania zgłoszenia w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub źródłach spalania paliw. Za termin uruchomienia tych instalacji uznaje się dzień skutecznego złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Deklarację składa się na urzędowym formularzu (do pobrania w Urzędzie Gminy Siedlec bądź ze strony zone.gunb.gov.pl). Zgłoszenie źródła ciepła można zrobić na dwa sposoby:
•    elektronicznie - czyli przez Internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB na stronie zone.gunb.gov.pl (trzeba mieć jednak do tego profil zaufany);
•    pisemnie - wysyłając deklarację pocztą albo składając osobiście w Urzędzie Gminy Siedlec. Deklaracje, które zostały złożone w formie papierowej, zostaną wprowadzone do systemu przez urzędników w terminie 30 dni od ich otrzymania.

 

Urząd Gminy Siedlec

herb ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

tel. 68 384 85 21
68 384 85 95
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
Strona główna
Kontakt
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Herb Siedlec
 liczba odwiedzin: 3285679      online: 1
© 2020 MBEST