Dzisiaj jest 22-04-2024
szukaj
szukaj
2_(1592247729).jpgslide-11573813476_(1591637291).jpgug104_(1617267822).jpg3_(1592247731).jpg
URZĄD
Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

Rozbudowa Przedszkola w Tuchorzy

Tytuł projektu: Rozbudowa Przedszkola w Tuchorzy
Opis przedmiotu projektu.
Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku przedszkola na działce nr ewid. 64/1 w miejscowości Tuchorza, gmina Siedlec. Rozbudowa przedszkola obejmie salę zabaw dla dzieci, szatnię, toaletę oraz pokój biurowy. Przedszkole rozbudowane zostanie o powierzchnię zabudowy równą 108,72 m2, powierzchnię użytkową 92,76 m2 oraz kubaturę 434,88 m3. Zakres robót obejmował będzie również wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, utwardzenie podejścia z kostki brukowej oraz doposażenie placu zabaw.
Działania w ramach projektu to:
1)    Przygotowanie dokumentacji związanej z planowaną inwestycją, tj.
- wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót,
- wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy przedszkola
- wykonanie map do celów projektowych
2)    Roboty budowlane, polegające na rozbudowie przedszkola o salę zabaw, szatnię, toaletę oraz pokój biurowy a także wybudowanie podjazdu dla niepełnosprawnych i zakup nowego sprzętu na plac zabaw.
Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu to:
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej – 1 szt w 2017 roku
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - łącznie 82 osoby w 2017 roku.

Cel projektu
Głównym celem realizowanego projektu będzie zwiększona dostępność edukacji przedszkolnej dla dzieci z terenu gminu Siedlec poprzez rozbudowę przedszkola w Tuchorzy. Cel projektu umożliwi utworzenie nowej grupy dla dzieci 3-4 letnich, poprawę warunków opieki nad dziećmi w przedszkolu w Tuchorzy, w większym stopniu zaspokoi potrzeby mieszkańców gminy w zakresie organizacji opieki nad dziećmi i wpłynie na poprawę dyspozycyjności rodziców jako pracowników. Ponadto projekt przyczyni się do likwidacji barier związanych z opieką nad małymi dziećmi dla osób pracujących, zagrożonych zwolnieniem z uwagi na konieczność opieki nad dziećmi oraz dla osób chcących aktywnie wrócić na rynek pracy. Realizacja projektu umożliwi również wzrost wskaźnika upowszechniania edukacji przedszkolnej, który obecnie w Gminie Siedlec wynosi 75,5 (dane na 2014 r.) i który jest niższy niż wskaźnik dla województwa wielkopolskiego wynoszący 76,9.
Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane następujące problemy i potrzeby Wnioskodawcy:
• niedostateczna liczba miejsc przedszkolnych w Gminie Siedlec, a w szczególności w miejscowości Tuchorza,
• brak odpowiedniego obiektu umożliwiającego zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w miejscowości Tuchorza
• nieprzystosowanie obiektu przedszkola dla osób niepełnosprawnych,
• mały i słabo wyposażony plac zabaw w przedszkolu w Tuchorzy, utrudniający organizację zabaw na świeżym powietrzu,
• całkowity brak możliwości pozostawienia w przedszkolu dzieci 6-letnich, ze względu na brak miejsc dla dzieci 3-5 letnich
• trudności w zapewnieniu przedszkola dzieciom ogranicza możliwości pracy ich rodziców
Planowane rezultaty realizacji projektu to zwiększenie liczby osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej z 57 w 2015 r. do 82 w 2017 r.

Urząd Gminy Siedlec

herb ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

tel. 68 384 85 21
68 384 85 95
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
Strona główna
Kontakt
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Herb Siedlec
 liczba odwiedzin: 3024886      online: 1
© 2020 MBEST