Dzisiaj jest 24-06-2021
szukaj
szukaj
2_(1592247729).jpgslide-11573813476_(1591637291).jpgug104_(1617267822).jpg3_(1592247731).jpg

XXXI sesja Rady Gminy Siedlec - porządek obrad

W dniu 25 maja 2021 r. o godz. 14-tej w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu  odbędzie się hybrydowa XXXI sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2023.
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z  XXX  sesji Rady Gminy Siedlec.
4.Interpelacje i zapytania.
5.Informacja z prac międzysesyjnych:
a. Wójta Gminy Siedlec,
b. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
c. Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec.
6. Raport o stanie Gminy Siedlec za 2020 rok.
a. przedstawienie raportu o stanie Gminy Siedlec,
b. debata nad raportem o stanie Gminy Siedlec:
- głosy radnych,
- głosy mieszkańców,
c. głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siedlec wotum zaufania.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy Siedlec z wykonania budżetu gminy za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok:
a. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Siedlec za 2020 rok,
b. opinie komisji branżowych w sprawie wykonania budżetu za 2020 rok,
c. opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siedlec w sprawie wykonania budżetu za 2020 rok,
d.  dyskusja,
e.    głosowanie nad uchwałą  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
a. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siedlec w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,
b. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siedlec w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Siedlec z wykonania budżetu gminy za 2020 rok,
c. głosowanie nad uchwałą w sprawie  absolutorium dla Wójta Gminy.
10.  Wyrażenie opinii w sprawie:
    a. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Chobienicach oznaczonej numerem działki 627/8,
    b. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Chobienicach oznaczonej numerem działki 632/9, 632/10,
    c. sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Kiełpinach oznaczonej numerem działki 37/4, 196,
    d. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Kiełpinach oznaczonej numerem działek 37/3, 37/5,
    e. sprzedaż gruntu ornego oznaczonego nr działki 37/2 w obrębie geodezyjnym Kiełpiny.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
    b. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i     Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
    c. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i     Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
12. Wolne głosy, wnioski i informacje.

Urząd Gminy Siedlec

herb ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

tel. 68 384 85 21
68 384 85 95
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
Strona główna
Kontakt
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Herb Siedlec
 liczba odwiedzin: 657006      online: 1
© 2020 MBEST