Dzisiaj jest 24-06-2021
szukaj
szukaj
slide-11573813476_(1591637291).jpg3_(1592247731).jpg2_(1592247729).jpgug104_(1617267822).jpg

Relacja z XXXI obrad Rady Gminy Siedlec

W  dniu 25  maja 2021 r. odbyła się XXXI   sesja absolutoryjna Rady Gminy Siedlec VI kadencji 2018 -2023, w której uczestniczyło 13 radnych spośród 15 członków Rady,  Adam Kasprzyk – radny powiatowy, Teresa Sobkowiak – radna powiatowa, Hieronim Birk – radny powiatowy, Jacek Kolesiński- Wójt Gminy Siedlec, Agnieszka Kasperczak – Zastępca Wójta Gminy Siedlec,  Krystyna Lewandowska- Skarbnik Gminy oraz kierownicy referatów Urzędu Gminy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych.
Podczas obrad został zaprezentowany Raport o stanie Gminy Siedlec za  rok 2020 , który w sposób szczegółowy opisuje bieżącą sytuację gospodarczą i społeczną Gminy Siedlec. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy Siedlec jednogłośnie udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy  Siedlec podejmując uchwałę Nr XXXI/165/2021 .
W dalszej części obrad  radni  jednogłośnie zatwierdzili  sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok .
Jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Siedlec  z tytułu wykonania Budżetu za 2020 rok.
Ponadto podjęto  uchwały:
- Uchwała Nr XXXI/168/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała Nr XXXI/169/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała Nr XXXI/170/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  została przyjęta jednogłośnie.
 Rada Gminy Siedlec również pozytywnie zaopiniowała sprzedaż nieruchomości:
- niezabudowanej oznaczonej numerem działki 627/8 , w obrębie geodezyjnym Chobienice, gmina Siedlec,
- niezabudowanej oznaczonej numerem działki 632/9, 632/10 , w obrębie geodezyjnym Chobienice, gmina Siedlec.
- zabudowanej oznaczonej numerem działek 37/4,  w obrębie geodezyjnym Kiełpiny, gmina Siedlec.
- niezabudowanej oznaczonej numerem działek 37/3, 37/5 , w obrębie geodezyjnym Kiełpiny, gmina Siedlec,
-  gruntu ornego oznaczonego nr działki 37/2 , w obrębie geodezyjnym Kiełpiny, gmina Siedlec
- zabudowanej oznaczonej numerem działek  196 , w obrębie geodezyjnym Kiełpiny, gmina Siedlec.

 GALERIA
Urząd Gminy Siedlec

herb ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

tel. 68 384 85 21
68 384 85 95
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
Strona główna
Kontakt
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Herb Siedlec
 liczba odwiedzin: 657004      online: 1
© 2020 MBEST