Dzisiaj jest 27-11-2021
szukaj
szukaj
slide-11573813476_(1591637291).jpg2_(1592247729).jpg3_(1592247731).jpgug104_(1617267822).jpg

XXXVII sesja Rady Gminy Siedlec - porządek obrad

W dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 14-tej w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2023.
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Siedlec.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja z prac międzysesyjnych:
a.    Wójta Gminy Siedlec,
b.    Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
c.    Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian  uchwały budżetowej na 2021 rok,
b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2021-2026,
c. zmiany Uchwały Nr XXXVI/193/2021 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 października 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Siedlcu,
d. uchylenia Uchwały Nr XXXI/169/2021/ Rady Gminy Siedlec z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
e. uchylenia Uchwały Nr XXXI/170/2021  Rady Gminy Siedlec z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
f. wyrażenia zgody na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej 303 odcinek – Nieborza – Chobienice – budowa ścieżki rowerowej,
g. przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Siedlec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022,
h. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego „Chobienice – rejon wschodni”
i. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec,
j. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego „Rejon Siedlca i Żodynia”,
k. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Siedlec,
l. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych gminy Siedlec,
ł. ustalenia wysokości diet sołtysów z terenu Gminy Siedlec oraz zasad przyznawania i wypłacania,
m. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siedlec,
n. diet dla radnych Rady Gminy Siedlec.
7.  Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.

 

Urząd Gminy Siedlec

herb ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

tel. 68 384 85 21
68 384 85 95
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
Strona główna
Kontakt
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Herb Siedlec
 liczba odwiedzin: 963845      online: 1
© 2020 MBEST