Dzisiaj jest 16-01-2022
szukaj
szukaj
slide-11573813476_(1591637291).jpgug104_(1617267822).jpg2_(1592247729).jpg3_(1592247731).jpg

Zwolnienie w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Wójt Gminy Siedlec informuje, że w Gminie Siedlec obowiązuje uchwała nr XXII/122/2020 Rady Gminy Siedlec  z dnia 22 września 2020 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Siedlec.
Zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają:
1)    nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej,
2)    rozbudowane budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej – zwolnienie od podatku obejmuje rozbudowaną część budynku lub budowli.
Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości wynosi 3 lata, począwszy od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Wyjaśniam, iż dla budynków, budowli lub ich części oddanych do użytku w 2021 roku obowiązek podatkowy powstaje z dniem 01 stycznia 2022 roku.
Warunkiem udzielenia zwolnienia jest złożenie przez przedsiębiorcę  najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego do Wójta Gminy Siedlec następujących dokumentów:
1)    oświadczenie o przeznaczeniu  przedmiotów opodatkowania do prowadzenia działalności gospodarczej,
2)    dokument potwierdzający oddanie budynku, budowli lub ich części do użytkowania,
3)    oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Siedlec,
4)    formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
5)    zaświadczenia lub oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis przyznanej w roku podatkowym, w którym podmiot ubiega się o zwolnienie oraz dwóch poprzedzających go latach.
6)    przedsiębiorcy będącymi osobami fizycznymi składają „Informację o nieruchomościach  i obiektach budowlanych” natomiast przedsiębiorcy będący osobami prawnymi składają deklaracje na podatek o nieruchomości.
Druki deklaracji (informacji) dostępne są na stronie internetowej www.siedlec.pl , BIP -po lewej stronie  w zakładce   „Sprawy do załatwienia” (podatki i opłaty).                                                                                                                                                        
Zwolnienia nie stosuje się do:
1.    Przedsiębiorców posiadających zaległości z tytułu podatków oraz innych zobowiązań wobec budżetu Gminy Siedlec.
2.    Budynków przeznaczonych na działalność w zakresie handlu detalicznego o powierzchni użytkowej powyżej 250 m² oraz budowli z nimi związanych.
Ulga podatkowa dla przedsiębiorców stanowi pomoc publiczną i jest stosowana jako pomoc de minimis, na zasadach określonych we właściwym rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię wsparcia. Całkowita kwota pomocy de minims przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekraczać 200.000 euro w okresie trzech lat podatkowych.
Szczegółowych wyjaśnień w sprawie  wyżej wymienionego zwolnienia można uzyskać  w Urzędzie Gminy  w Siedlcu lub pod numerem telefonu  68 384 85 21 wew. 16.

 

Urząd Gminy Siedlec

herb ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

tel. 68 384 85 21
68 384 85 95
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
Strona główna
Kontakt
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Herb Siedlec
 liczba odwiedzin: 1050208      online: 1
© 2020 MBEST