Dzisiaj jest 17-06-2024
szukaj
szukaj
01kopia_(1713941246).jpg04kopia_(1713941321).jpg05kopia_(1713941323).jpg02kopia_(1713941254).jpg03kopia_(1713941318).jpg

V sesja absolutoryjna Rady Gminy Siedlec - porządek obrad

W dniu 25 czerwca  2024  r. o godz. 14-tej w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu odbędzie się V sesja absolutoryjna Rady Gminy Siedlec kadencji 2024 - 2029.

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z:  
a. II sesji Rady Gminy Siedlec,
b. III sesji Rady Gminy Siedlec,
c. IV sesji Rady Gminy Siedlec.
4.Interpelacje i zapytania.
5.Informacja z prac międzysesyjnych:
a. Wójta Gminy Siedlec,
b.  Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
c. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6. Raport o stanie Gminy Siedlec za 2023 rok.
a. przedstawienie raportu o stanie Gminy Siedlec,
b. debata nad raportem o stanie Gminy Siedlec:
        - głosy radnych,
        - głosy mieszkańców,
c. głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siedlec wotum zaufania.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy Siedlec z wykonania budżetu gminy za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok:
a.    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Siedlec za 2023 rok,
b.    opinie komisji branżowych w sprawie wykonania budżetu za 2023 rok,
c.    opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siedlec w sprawie wykonania budżetu za 2023 rok,
d.     dyskusja,
e.    głosowanie nad uchwałą  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
a. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siedlec w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,
b. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siedlec w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Siedlec z wykonania budżetu gminy za 2023 rok,
c. głosowanie nad uchwałą w sprawie  absolutorium dla Wójta Gminy.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie.

Urząd Gminy Siedlec

herb ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

tel. 68 384 85 21
68 384 85 95
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
Strona główna
Kontakt
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Herb Siedlec
 liczba odwiedzin: 3179068      online: 1
© 2020 MBEST