Dzisiaj jest 24-06-2021
szukaj
szukaj
slide-11573813476_(1591637291).jpg2_(1592247729).jpgug104_(1617267822).jpg3_(1592247731).jpg

XXIX Sesja Rady Gminy Siedlec - porządek obrad

W dniu 30 marca 2021 r. o godz. 16-tej w sali obrad Urzędu Gminy Siedlec odbędzie się  hybrydowa XXIX sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2023.

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     Przedstawienie porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Siedlec.
4.     Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja z prac międzysesyjnych:
a)    Wójta Gminy Siedlec,
b)    Przewodniczącego i  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6.    Wyrażenie opinii w sprawie :
a) sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Kopanicy,
b) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Boruii,
c) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości położonej w Żodyniu.
7.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)     zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2021 -2026,
c)    zmiany uchwały Nr XXV/131/2020 Rady Gminy Siedlec z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu  określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Siedlec na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siedlec,
d)    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siedlec w  2021 roku”,
e)    uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlec,
f)    przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlec na lata 2021 – 2025,
g)    szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
h)    określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy,
i)    wyrażenia zgody na objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
j)    zwolnienia i zwrotu  opłaty należnej  za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Siedlec za rok 2021.
8.    Wolne głosy i wnioski.
9.    ZAKOŃCZENIE

 

Urząd Gminy Siedlec

herb ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

tel. 68 384 85 21
68 384 85 95
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
Strona główna
Kontakt
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Herb Siedlec
 liczba odwiedzin: 656804      online: 1
© 2020 MBEST