Dzisiaj jest 23-07-2024
szukaj
szukaj
03kopia_(1713941318).jpg02kopia_(1713941254).jpg01kopia_(1713941246).jpg04kopia_(1713941321).jpg05kopia_(1713941323).jpg

LX Sesja Rady Gminy

W dniu 28 listopada  2023 r. o godz. 15 tej w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu odbędzie się LX sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2023.


1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Gminy Siedlec.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja z prac międzysesyjnych:
a.    Wójta Gminy Siedlec,
b.    Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
c.    Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a.    zmian  uchwały budżetowej na 2023 rok,
b.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2023 – 2027,
c.    zobowiązania Wójta Gminy Siedlec do indywidualnego określania szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w przypadku wystąpienia użytkownika z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz,
d.    zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,
e.     ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.
f.    przyjęcia programu osłonowego  w zakresie dożywiania na lata 2024- 2028,
g.    uchwalenia „Programu Wspierania Rodziny” na lata 2024 – 2026,
h.    określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie  posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028,
i.    podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego – pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2024 2028,
j.    przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Siedlec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024,
7.  Wolne głosy i wnioski.
8.  ZAKOŃCZENIE

 

Urząd Gminy Siedlec

herb ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

tel. 68 384 85 21
68 384 85 95
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
Strona główna
Kontakt
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Herb Siedlec
 liczba odwiedzin: 3285760      online: 1
© 2020 MBEST