Dzisiaj jest 19-06-2024
szukaj
szukaj
02kopia_(1713941254).jpg01kopia_(1713941246).jpg03kopia_(1713941318).jpg05kopia_(1713941323).jpg04kopia_(1713941321).jpg

Oświadczenie o polowaniu zbiorowym

RPE-ZK.6151.10.2023                                                      Siedlec, dnia 29 sierpnia 2023 roku

 

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1082), w związku z informacją o zmianie terminu w planowanych polowaniach zbiorowych, która wpłynęła do tutejszego Urzędu w dniu 29 sierpnia 2023 r. z Koła Łowickiego „CZAPLA” Chobienice

 

Wójt Gminy Siedlec

zawiadamia,

 

że w obwodzie łowieckim 356 dzierżawionym przez Koło, obejmującym teren gminy Siedlec, odbędzie się polowanie zbiorowe organizowane przez powyższe Koło:

 

Lp.

Termin polowania

Miejsce polowania

Rodzaj zwierzyny do odstrzału

Uwagi

  1.  

10 września 2023 r.

(niedziela)

godz. 10:00 - 14.00

zamiast 2 września 2023 r

obwód 356

ptactwo łowne

x

 

            Ponadto informuje się, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanych terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Siedlec. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

            Niniejsze obwieszczenie publikuje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siedlec, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Siedlec

                                                                                                    /-/ Jacek Kolesiński

pliki do pobrania:
- Polowanie zbiorowe
Urząd Gminy Siedlec

herb ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

tel. 68 384 85 21
68 384 85 95
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
Strona główna
Kontakt
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Herb Siedlec
 liczba odwiedzin: 3183923      online: 1
© 2020 MBEST